Kristinehamn

Om föreningen

Föreningen Norden Kristinehamn är en lokal avdelning av föreningen Norden Sverige och bildades i början av 1930-talet. Föreningen verkar inom Kristinehamns och Storfors kommuner och vid årsskiftet uppgick antalet medlemmar till 35. Här kan du läsa mer om styrelsen.

Lokalavdelningen har under årens lopp haft vänortsutbyte med Farsund i Norge och Skagen i Danmark. På senare tid har utbytet främst varit med Seinäjoki i Finland.

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.